Україна стала на крок ближчою до «промислового безвізу» з ЄС

21 липня відбулася заключна експертна місія європейських експертів з вивчення функціонування Національної інфраструктури якості України. Місія є частиною комплексного аналізу дотримання правових та інституційних норм України у сфері безпеки продукції, її сертифікації та ринкового нагляду за промисловою продукцією. Кінцевою метою перевірок є укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA) між ЄС та Україною, яку в Україні часто називають «промисловим безвізом».

 

У першому раунді ACAA охоплюватиме три товарні сектори – продукти, які підпадають під дію законодавства у сферах машинобудування, низьковольтного обладнання або електромагнітної сумісності, з можливістю розширення на інші сектори на більш пізньому етапі. Усі три товарні групи відіграватимуть значну роль у відновленні та відбудові України.

 

Весь процес ACAA відображений в Плані пріоритетних дій для посиленого впровадження ПВЗВТ на 2023-2024 роки, що є дорожньою картою, окреслюючи наступні кроки для спрощення доступу України до внутрішнього ринку ЄС.

 

Завдяки ACAA українські експортери окремих промислових товарів зможуть розміщувати свою продукцію на єдиному ринку ЄС за допомогою тестування та сертифікації в Україні. ACAA сприятиме подальшій торгівлі з ЄС вибраними промисловими товарами, такими як машини та електронні вироби, і відкриватиме бізнес-можливості для українських виробників на ринку ЄС, а також за його межами.

 

Під час восьми засідань з жовтня 2020 року експерти з країн-членів проаналізували понад 100 українських законодавчих актів та їх виконання понад 60 українськими органами влади та приватними закладами та лабораторіями з оцінювання. Отримані результати свідчать про прогрес у зближенні законодавства України щодо національної інфраструктури якості та законодавства про промислову продукцію з базовими положеннями ЄС. Враховуючи, що виявлені недоліки будуть усунені за підтримки ЄС через поточний проект ЄС Twinning щодо національної інфраструктури якості.

 

Слід підкреслити, що ці масштабні навчання відбулися під час повномасштабної війни Росії проти України, що демонструє відданість українських зацікавлених сторін наблизити свою країну до ЄС.

 

На основі виняткових експертних рекомендацій усіх місій сторона ЄС підготує комплексний звіт про оцінку. Це стане основою для наступних кроків у процесі переговорів про ACAA між ЄС та Україною.

 

Контекст:

Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає можливість укладення Угоди про оцінку відповідності промислової продукції (ACAA) для окремих груп продукції (низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність та машини). ACAA – це особлива форма угоди про взаємне визнання, яка передбачає повну гармонізацію відповідного законодавства України із законодавством та процедурами ЄС. У жовтні 2020 року незалежні експерти почали вивчати українське законодавство, щоб оцінити рівень конвергенції з відповідними положеннями ЄС. Було проаналізовано понад 100 законодавчих актів, що регулюють національну інфраструктуру якості, а також промислову продукцію за вибраними товарними групами. Цей перший етап попередньої оцінки складається з всеохопного та детального аналізу прогалин, що демонструє узгодженість та наявні недоліки відповідного українського законодавства та нормативної бази. Підсумковий звіт містить рекомендації щодо того, що необхідно для забезпечення повної правової транспозиції та достатньої законодавчої та регуляторної спроможності для ефективної імплементації та виконання розділу 3 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

 

Друга фаза попередньої оцінки розглядала імплементацію відповідного українського законодавства, наприклад, як в Україні організовується оцінка відповідності продукції перед її виведенням на ринок. Цей етап включав сім експертних місій, у тому числі зі стандартизації, метрології, акредитації та оцінки відповідності, нагляду за ринком і поточного стану в трьох вибраних секторах продукції. Після усунення виявлених недоліків можна починати офіційні переговори щодо ACAA. Весь процес на шляху до ACAA зробить товари більш безпечними як для споживачів ЄС, так і для України. Реформа української національної інфраструктури якості підтримується поточним проектом ЄС Twinning щодо національної інфраструктури якості з бюджетом 1,2 млн. євро.

 

@eeas.europa.eu


Держдепартамент США оголосив нагоду в 10 мільйонів $ за інформацію...